טלפון
אימייל
פייסבוק
ווטסאפ
מעגל שיפור מתמיד לאקלים חיובי - טיפוח המשאב האנושי כאמצעי להשגת יעדי הארגון וצימצום סיכונים. - גיבוש איכותי

מעגל שיפור מתמיד לאקלים חיובי – טיפוח המשאב האנושי כאמצעי להשגת יעדי הארגון וצימצום סיכונים.

מעגל שיפור מתמיד לאקלים חיובי – טיפוח המשאב האנושי כאמצעי להשגת יעדי הארגון וצימצום סיכונים.

טיפוח המשאב האנושי כאמצעי להשגת יעדי הארגון.(שילוב בין ניהול סיכונים ובנית מעגל שיפור מתמיד באקלים חיובי)

הבעיה: ארגונים רבים אינם רואים קשר ישיר בין השגת יעדי החברה לבין חינוך וטיפוח המשאב האנושי. בארגונים רבים קיים קושי להטמיע את ערכי התרבות הארגונית כפי שהיא מוגדרת על ידי הנהלת החברה לכלל העובדים. מתוך ניסיוננו הקושי נובע במקרים רבים מחוסר התייחסות למשאב האנושי כגורם מרכזי ביכולת הטמעה ומחוסר בכלים וגישה חינוכית להעצמת המשאב האנושי ויצירת סביבת עבודה מטפחת ,חיובית ואפקטיבית.

המטרה : ליצור תשתית של סביבת עבודה חיובית מחנכת לערכים ותקשורת אפקטיבית מקדמת הצלחה בהלימה עם התרבות האירגונית אשר מאפשרת זיהוי ,הערכה וצמצום מתמיד של פערים בתחום הגורם האנושי ושיפור היכולת להטמיע כלים ניהוליים אשר יתרמו להשגת יעדי הארגון.

השיטה: מעגל שיפור מתמיד של אקלים חיובי.

האני מאמין שלנו 

כלים לאקלים חיובי , מודעות עצמית ופיתוח אינטליגנציה רגשית. 
1. התבוננות עצמית
2. הקשבה וקשיבות – Mindfulness
3. תקשורת חיובית מקדמת
4. פרגון
5. כנות ופתיחות
6. תמיכה הדדית ושיתוף פעולה.
7. אכפתיות.

תהליך ניהול הפערים/ סיכונים
1. זיהוי כשלים מרכזים ביעדי החברה :
2. בחירת כשל מרכזי אחד :
a. ירידה בתפוקה כתוצאה מבעיות איכות .
b. מיפוי הגורמים
c. התמקדות בגורם האנושי
3. זיהוי הפערים במשאב האנושי
4. הערכת הפערים
5. הפעולות לצמצום הפערים

מה הרווחים :
שיפור תהליך הטמעת כלים ומתודות והלימה עם התרבות האירגונית
הגדלת מחייבות העובד למקום העבודה
שיפור התקשורת בין העובדים ברמות השונות ובין מחלקות
גיבוש טוב יותר להשגת המטרה.
העצמת החוסן של הארגון.
העצמת הכנות הפתיחות והשקיפות
הגברת המוטיבציה
הפחתת תקלות ושיפור רמת השירות
שיפור בשורת הרווח מתחזקת אקלים חיובי
יוצרת עוגנים.
תרבות המבוססת על מניעה.
שיפור מתמיד של סביבת עבודה חיובית.
המנהל כמחנך לערכים

המוצרים שלנו:
אנו מצעים הרצאה בת כשעתיים , סדנא יומית בת 6 שעות, דרך 6 עד 12 מפגשים קבועים בני שלוש שעות ליווי בגישת "הצל" מתמשך למנהלים ועד תהליך עמוק ומתמשך בתפירה מיוחדת לפי צרכי הארגון .
פרוט של סדנא יומית בת 6 שעות לדוגמא

האני מאמין שלנו 

מאמרים בנושא :
פיתוח צוות בגישה הומנית – בניית בסיס חיובי ככלי להתמודדות עם דיסהרמוניה בצוות עובדים

"המרכיב הסודי" – סדנאות לפיתוח מנהלים וצוות.

למבחר סדנאות לבנית אקלים חיובי.

עדינה פישמן : 0548885551
אלון שפריר : 0544640468