עדינה פישמן

—עדינה פישמן מהנדסת תעשייה וניהול, תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנימית . 19 שנה בחברת טבע . יו"ר התקן הישראלי לניהול סיכונים 31000. שמשה בתפקידים שונים: מבקרת פנימית , מנהלת EHS גלובלית, מנהלת הסיכונים של טבע  עד היום. —ייסדה את המערכת הגלובלית לבטיחות ואיכות סביבה : הקמת נהלים והנחיות, סקרי סיכונים , תכניות ביצוע , פתרונות למניעת אירועי שריפה ותאונות , בניית תרבות אירגונית באמצעות סדנאות וכלים .IMG_9407—יזמה ומסדה את מערכת ניהול הסיכונים וטיפול במשברים  תוך התאמה להתפתחות העולמית של התחום: החל מהגדרת המדיניות והנהלים, התאמת המתודולוגיה לארגון, השגת מחויבות מנהלים, מיצוב במבנה האירגוני  והקמת  קהילת מנהלי סיכונים, שינוי תרבותי ופיתוח מודעות מנהלים ועובדים , העצמת הערך המוסף .

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram